De vergadering van SAAT vond ruim een maand voor de AVA van Triodos Bank van 17 mei 2024 plaats om ervoor te zorgen dat certificaathouders daadwerkelijk invloed hebben op de stemming in de AVA door SAAT. Dat betekent ook dat certificaathouders op basis van deze stemverklaring ruim de tijd hebben om SAAT een stemvolmacht te geven, of op een andere manier te stemmen. 

Na een toelichting en discussie per groep agendapunten is SAAT tot de conclusie gekomen om vóór alle punten op de agenda van de AVA van Triodos Bank te stemmen.

Een uitgebreide toelichting op de keuzes van SAAT kunt u vinden via deze link, de volledige vergadering kunt u beluisteren via deze link naar de webcast van de SAAT bijeenkomst. De webcast is te beluisteren in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans.

Stemverklaring SAAT ten aanzien van de stempunten op de AVA agenda van Triodos Bank

PuntOmschrijvingPositie
2 d.Vaststelling van de jaarrekening 2023Voor
3 b.Dividend over 2023Voor
4 a.Decharge van de leden van de Raad van Bestuur in functie in het boekjaar 2023 voor de uitoefening van hun taken in 2023Voor
4 b.Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen in functie in het boekjaar 2023 voor de uitoefening van hun taken in 2023Voor
6Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van aandelen en certificaten van aandelen in Triodos Bank N.V.Voor