Op de hybride vergadering van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) was circa 5% van de certificaathouders aanwezig of had een volmacht afgegeven. Een meerderheid van deze certificaathouders heeft tegen de voorgestelde wijzigingen gestemd (zie volledig overzicht van de stemming). 

Op de agenda stonden, zoals eerder aangekondigd en beloofd, een aantal wijzigingen in de governance van SAAT als gevolg van de keuze voor het ‘one share one vote’-model die certificaathouders hebben gemaakt op 23 maart 2023. In oktober 2023 werd rondom deze voorstellen nog een apart webinar georganiseerd. Daarnaast stonden enkele recente wijzigingen in wet- en regelgeving die nog niet doorgevoerd waren in de governance van SAAT op de agenda. 

De voorgestelde modernisering van de governance van SAAT is een langdurig overwogen en breed besproken stap in de richting van een zuiverder verhouding tussen SAAT, Triodos Bank en certificaathouders, die in ieders belang is. Het is daarom teleurstellend dat de voorstellen vandaag niet zijn aangenomen. Maar SAAT stelt vast dat de reden voor de afwijzing van de modernisering niet in de voorstellen zelf lijkt te liggen, maar in een onderliggend sentiment bij een deel van de certificaathouders in de richting van de bank. 

De toekomst van Triodos Bank kan alleen in gezamenlijkheid door de bank en certificaathouders worden veiliggesteld. Herstel van de vertrouwensrelatie tussen deze twee partijen is cruciaal. SAAT zal zich daarvoor blijven inzetten.

Verdere details over deze vergadering zijn te vinden op de website van SAAT: De Vergadering van Certificaathouders (saatfoundation.com)

Stemuitslag downloaden (PDF)