De vergadering wordt op 15 april 2024 gehouden en kan zowel in persoon als online bijgewoond worden. Op de agenda staan het verslag van het bestuur van SAAT 2023, de consultatie ten behoeve van positiebepaling van SAAT ten aanzien van de stempunten op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van Triodos Bank N.V. op 17 mei 2024 en een uitleg over hoe SAAT van plan is te gaan stemmen. De agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank wordt op 12 april 2024 gepubliceerd op de website van Triodos Bank. 

Alle certificaathouders worden aangemoedigd om deze vergadering bij te wonen en over de punten op de agenda te discussiëren.  

Om het registratie-, volmacht- en stemproces voor de SAAT Vergadering van certificaathouders te vergemakkelijken, zullen wij hiervoor in de toekomst de ABN AMRO Corporate Broking Portal gebruiken. Deze service wordt door een groot aantal genoteerde bedrijven gebruikt en is beschikbaar in verschillende talen. 

ABN AMRO verstuurt op 29 maart 2024 de mail of brief naar de certificaathouders om zich te registreren voor de vergadering van 15 april 2024.

Meer details over deze vergadering kunt u vinden op de SAAT website:  https://www.saatfoundation.com/nl/vergaderingen-van-certificaathouders.

Meer informatie over de Corporate Broking Portal van ABN AMRO vindt u in onze FAQ