Triodos Bank stelt vast dat de handel in certificaten op het MTF niet de adequaat functionerende handelsoplossing biedt waar certificaathouders naar op zoek zijn. Zij acht het onwaarschijnlijk dat mogelijke verbeteringen van het MTF de beperkingen die worden ervaren, in voldoende mate zullen oplossen. Triodos Bank heeft daarom aangekondigd een notering van de certificaten aan Euronext voor te bereiden.

SAAT heeft in de certificaathoudersvergadering van 15 april 2024 haar stemvoornemen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank op 17 mei 2024 gedeeld en daarbij de verwachting uitgesproken dat de Raad van Bestuur van Triodos Bank dan verslag zal doen van de uitkomsten van de evaluatie van het MTF en van de conclusies die zij daaraan verbindt, inclusief een overtuigend actieplan met duidelijke tijdlijnen. Aan die verwachting is voldaan.

Mede op aandringen van SAAT heeft Triodos Bank de verhandelbaarheid van de certificaten op het MTF geëvalueerd. De praktijk om daadwerkelijk een handelsrekening te openen en de bereidheid van beleggers om deze extra stap te doen bleek weerbarstiger dan gedacht. Zo bracht de notering op de MTF niet waar certificaathouders en Triodos Bank naar op zoek waren.

SAAT is verheugd dat Triodos Bank, op basis van de uitkomsten van de onderzoeken en eigen observaties, heeft besloten een notering op Euronext voor te bereiden en dit ook meteen te vertalen in duidelijke communicatie naar de buitenwereld, inclusief de volgende stappen.

SAAT verwelkomt de degelijkheid en de transparantie van de evaluatie, en de aangekondigde stappen om tot een notering aan Euronext te komen. Het is in het belang van certificaathouders en van de bank dat belemmeringen in de verhandelbaarheid van de certificaten zoveel mogelijk worden weggenomen, zodat de liquiditeit verder wordt verbeterd en het vertrouwen tussen certificaathouders en Triodos Bank hersteld wordt.

SAAT zal de gepubliceerde documenten nader bestuderen, zeker omdat deze ook opvattingen en verwachtingen van certificaathouders bevatten met betrekking tot SAAT en het stembeleid, en zal op een later tijdstip met een meer uitgebreide reactie komen.