In de SCTB Nieuwsbrief van 7 februari jl wordt uitvoerig ingegaan op de moderniseringsvoorstellen van SAAT, die voorliggen ter besluitvorming op de certificaathoudersvergadering van 28 februari. Het SAAT bestuur stelt deze aandacht zeer op prijs, evenals het positieve oordeel over de meeste van de SAAT voorstellen. Des te teleurgestelder is het SAAT bestuur door de oproep van de SCTB aan de certificaathouders om deze voorstellen toch integraal af te wijzen. Het zou een gemiste kans zijn als deze ideeën, in belangrijke mate ook door de SCTB ondersteund, zouden sneuvelen om reden van een onderliggend sentiment in de richting van de bank.

Lees de hele brief van het SAAT bestuur.