Op de agenda van de vergadering van SAAT stonden het verslag van SAAT over 2023 en de consultatie van certificaathouders over de stempunten op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van Triodos Bank N.V. Er stonden geen items op de agenda waarover gestemd kon worden. SAAT is voornemens om een positieve stem uit te brengen op de stempunten op de agenda van de algemene vergadering van Triodos Bank N.V. en heeft certificaathouders hierover geconsulteerd. 

Ook heeft het bestuur van SAAT teruggeblikt op de certificaathoudersvergadering van 28 februari 2024. In deze laatste vergadering zijn de voorstellen van SAAT tot modernisering van de governance door de aanwezige en vertegenwoordigde certificaathouders afgewezen. Dit heeft bij SAAT geleid tot een onderzoek naar alternatieven ter vereenvoudiging van SAAT’s governance waarin twee opties in het bijzonder zijn onderzocht: decertificering en het tot stand brengen van een prefstichting-structuur. 

Na zorgvuldig onderzoek is SAAT van mening dat de voordelen van decertificering en het optuigen van een nieuwe beschermingsmaatregel in de vorm van een prefstichting, niet opwegen tegen de nadelen die een dergelijke transitie met zich meebrengt. Via deze link treft u hierop een meer gedetailleerde toelichting.