SAAT heeft op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank van 17 mei 2024 volmachten en waivers ontvangen van 362 certificaathouders. 
Gezamenlijk vertegenwoordigden deze 201.537 certificaten, 1,4% van het uitstaande aantal certificaten. Op deze volmachten heeft SAAT gestemd in overeenstemming met het drieledig perspectief en volgens het stemvoornemen dat zij tijdens de certificaathoudersvergadering op 15 april 2024 met certificaathouders heeft gedeeld. Een uitgebreide toelichting op de keuzes van SAAT kunt u vinden via deze link.

Voor 20,8% van de uitstaande certificaten is een steminstructie gegeven. Door SAAT is in overeenstemming met deze instructie gestemd.

GeregistreerdCertificaathouders
(CH-ers)
% van totaal
aantal CH-ers
Certificaten
(cert)
% totaal
aantal cert
Volmacht SAAT incl. waivers3620,8%201.5371,4%
Steminstructies SAAT19344,5%2.947.08520,8%