De voorgenomen  notering van de Triodos Bank certificaten op een multilateral trading facility (MTF) vereist een nieuw stembeleid voor SAAT. Vanaf de MTF-notering kan een certificaathouder, op grond van de dan toepasselijke regels, voor elke algemene vergadering van Triodos Bank aan de enige aandeelhouder van Triodos Bank, SAAT, een stemvolmacht vragen, waarmee deze certificaathouder stemrechten kan uitoefenen die aan de onderliggende aandelen van de betreffende certificaten zijn verbonden.

De certificaathouders hebben voor het zogenaamde “one share, one vote”-model gekozen. Dit betekent dat SAAT in principe niet tijdens de algemene vergaderingen van Triodos Bank N.V. stemt, behalve wanneer certificaathouders SAAT expliciet verzoeken om namens hen hun stemrecht uit  te oefenen .  

Bekijk het volledige persbericht van Triodos Bank.