Het hoofdonderwerp van dit Webinar is om certificaathouders te informeren over de gevolgen van het besluit tot invoering van  het “one share, one vote”-model (zie ook het nieuwsbericht Vergadering Certificaathouders van SAAT stemmen voor “one share, one vote”), en de door het bestuur van SAAT voorgestelde veranderingen  die noodzakelijk zijn als gevolg van dit besluit.  Het nieuwgekozen model verandert de rol van SAAT namelijk aanzienlijk.  

In een brief aan de certificaathouders legt SAAT uit: 

“Het besluit van 23 maart om het “één aandeel, één stem”-model toe te passen, heeft de rol van SAAT fundamenteel veranderd. Vóór die datum stemde SAAT namens alle certificaathouders; in de toekomst zal zij dit alleen doen namens die certificaathouders die hiertoe uitdrukkelijk opdracht hebben gegeven.  Alle certificaathouders kunnen nu een volmacht krijgen van SAAT. Dat geeft hen de mogelijkheid om naar eigen goeddunken te stemmen op de AVA van Triodos Bank, waardoor hun macht om direct invloed uit te oefenen op het beleid van de bank aanzienlijk wordt vergroot.”

Zie voor de volledige brief: Een toelichting op de voorgestelde wijzigingen (PDF)