Er was geen meerderheid voor de herbenoeming van Mercedes Valcárcel als bestuurslid van SAAT, ondanks de brede waardering van bestuursleden en certificaathouders voor haar waardevolle bijdragen gedurende haar bestuursperiode. Na  de Jaarlijkse Vergadering van Certificaathouders bestaat het bestuur van SAAT uit de volgende leden: Alexander Rinnooy Kan (voorzitter), Jolande Sap, Koen Schoors, Roelien Ritsema van Eck en Tarique Arsiwalla.

Bekijk het volledige persbericht van Triodos Bank.